POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL A SITE-ULUI www.startup-office.ro

Societatea Start Up Office S.R.L., cu  sediul social  în localitatea Cluj Napoca, str. Aleea Bizușa nr.4, jud. Cluj,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/14/2019,  codul unic de identificare 40376137, email contact@startup-office.ro, telefon: 0771650116, în vederea desfășurării activității, prelucrăm date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal al U.E. 679/2016 și a legislației în domeniu.

Prelucrăm datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate și manuale, destinate furnizării serviciilor pe care le punem la dispoziția ta.

Datele  cu caracter personal pe care le prelucrăm :

Atunci când accesezi situl nostru și ne transmiți formularul de înscriere sunt prelucrăm adresa ta de e-mail. Atunci când vizitezi website-ul nostru, serverul nostru va stoca temporar fiecare acces, într-un fișier jurnal. Urmatoarele date sunt colectate și stocate pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate, după care opereaza ștergerea automată: adresa IP a computerului solicitant; ora vizitei, locul de unde ai accesat pagina, paginile vizitate, datele de detectare ale browserului și sistemul de operare utilizat; website-ul de pe care a fost inițiat accesul.

Scopul procesării acestor date este acela de a permite utilizarea website-ului nostru.

Atunci când intri pe site-ul nostru și efectuezi o comandă de servicii îți colectăm următoarele date: nume, prenume, adresa de domiciliu, seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal(*cu consimțământul persoanei vizate în cazuri prevăzute de lege), cetățenia, data și locul nașterii, număr telefon, adresă de e-mail.

Societatea Start Up Office S.R.L. înregistrează aceste informații pentru o perioada de timp determinată în funcție de opțiunea ta.

Scopul prelucrării acestor date este în vederea efectuării serviciilor conform comenzii tale.

Temeiul prelucrării este cel prevăzut în art.6 alin.1 b ale Regulamentului UE nr.679/2016.

Datele cu caracter personal vor putea fi folosite, cu acordul tău  prealabil, în scop de marketing direct, publicitate, furnizarea de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, oferte, evenimente și/sau alte forme de publicitate. 

Sursa datelor cu caracter peronal: colectăm date personale prin intermediul situ-lui nostru direct de la tine.

Transmiterea datelor tale personale către alți destinatari:

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele tale personale către autorități publice, organe judiciare, consultanți externi sau împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna ca instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli obligatorii etc). 

Durata prelucrării datelor tale cu caracter personal:

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Drepturile tale  privind protecția datelor și modul lor de exercitare:

De asemenea ai:

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea și derularea relației noastre contractuale precum și pentru ocrotirea interesului nostru legitim, iar refuzul tău de oferire a acestor datelor necesare inițierii și derulării relației noastre contractuale precum și cele necesare ocrotirii interesului legitim al operatorului, determină imposibilitatea încheierii contractului între noi și implicit a furnizării serviciilor pe care ni le-ați solicitat.

Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte sau se modifică ulterior, aveți obligația de a ne informa cât mai curând posibil.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ:

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

 
Politica cookie:

Atunci când vizitați situ-ul nostru folosim cookie-uri.

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTPS cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Pe site-ul www.start-up office.ro se folosesc următoarele tipuri de cookie-uri:

Cum pot opri cookie-urile?

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: completarea online a formularelor / difuzarea clipului de informare publică, etc.). Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro

Informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le vei putea găsi la adresa www.start-up office.ro

Detalii de contact:

Îți poți exercita drepturile, individual sau prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru din localitatea Cluj Napoca, str. Aleea Bizușa nr.4, ap.19, jud. Cluj, sau prin E-mail, la: contact@startup-office.ro.

De asemenea, ne poți suna oricând și cere mai multe detalii la numerul de telefon: 0771650116;

Politică actualizată la data de 19.11.2019